Author : Lyle Kessler     Translation : Koushi ODAJIMA
Director : Yoshinari ASANO
Composer : Shigeru YAWATA
Scenographyļ¼šNobuo MIZUNO
Lighting Designer : Mitsuya SAKANO
Sound Designer : Jyoji FUKAGAWA & KAZE Technical Workshop
Stage manager : Takahisa HASEGAWA

【 CAST 】
Kazunori OGATA / Jun SANO
Shigeru NAKAMURA / Yuta SATO
Munechika SAKAI