Authorļ¼šBertolt Brecht     Translation : Tatsuji IWABUCHI
Director : Yoshinari ASANO
Composer : Shigeru YAWATA
Scenographyļ¼šAndrzej Piątokwski / Zuzanna Piątkowska
Lighting Designer : Satoru TSUKAMOTO
Sound Designer : Eiichi SANEYOSHI
Stage manager : Takehisa SADA

【 CAST 】
Taichi YANASE
Shigeru NAKAMURA
Tomohiko KURIYAMA
Kazunori OGATA
Mino SHIBAZAKI / Ai SHIBUYA
Atsuko HOZUMI
Munechika SAKAI
Satoru TANAKA

Kenichi TANAKA

Yuta SATO
Keiji SHIRAISHI
Jun SANO
Akira SAKAMAKI / Soko SYA

Naoko SHIMIZU
Natsuko KIMURA
Yoriko KUDO
Michiyo NAKAMURA
Ayae INABA
Sato CHIDA
Yuko SHIRANE

■ Review