Author : Bertolt Brecht     Translation : Tatsuji IWABUCHI
Director : Yoshinari ASANO
Composer : Shigeru YAWATA
Scenographyļ¼šAndrzej Piątokwski
Lighting Designer : Mitsuya SAKANO
Sound Designer : Eiichi SANEYOSHI
Stage manager : Takehisa SADA

【 CAST 】
Yumiko TSUJI
Taichi YANASE
Jun SANO / Kazunori OGATA
Soko SYA / Yuta SATO
Ayae INABA / Yuko SHIRANE
Shigeru NAKAMURA / Satru TANAKA
Ai SHIBUYA / Michiyo NAKAMURA
Tomohiko KURIYAMA
Keiji SHIRAISHI
Atsuko HOZUMI / Naoko SHIMIZU