Author : Bertolt Brecht
Translation : Tatsuji IWABUCHI
Playwright &Director : Yoshinari ASANO
Composer : Hikaru HAYASHI
Sound Designer : Shigeru YAWATA
Scenography : Andra Badulesco
Costume : Bazyli Piątkowski
Direction supporter : Eric Deniaud
Sound Director : Eiichi SANEYOSHI
Lighting Designer : Mitsuya SAKANO
Stage manager : Takehisa SADA

【 CAST 】
Ai SHIBUYA Tomohiko KURIYAMA
Kenichi TANAKA/Taichi YANASE/Kazunori OGATA
Shigeru NAKAMURA/Keiji SHIRAISHI/Yuta SATO
Yuko SHIRANE/Ayae INABA/Hikari TAKASHINA
Honami KURAHACHI/Michiyo NAKAMURA
Kazusa ISHIOKA/Tomoki KAMOHARA