Authorļ¼šBertolt Brecht     Translation : Tatsuji IWABUCHI
Director : Milan Sládek / Yoshinari ASANO
Composer : Kurt Julian Weill
Scenography : Jan Cocman
Lighting Designer : Mitsuya SAKANO
Sound Designer : Yusuke WATANABE
Stage manager : Takahisa HASEGAWA

【 CAST 】
Taichi YANASE
Yumiko TSUJI
Ai SHIBUYA / Mino SHIBAZAKI
Munechika SAKAI
Akira SAKAMAKI
Yuko SHIRANE
Tomohiko KURIYAMA
Atsuko HOZUMI
Satoru TANAKA
Jun SANO
Kenichi TANAKA
Shigeru NAKAMURA
Soko SYA
Yuta SATO
Keiji SHIRAISHI
Natsuko KIMURA
Naoko SHIMIZU
Michiyo NAKAMURA
Ayae INABA
Yoriko KUDO

■ Press