REPERTORY THEATRE 2019

Helen Keller~Hearts in Communion

 

Author : Isao MATSUKANE
Director : Yoshinari ASANO
 
【CAST】
Ai SHIBIYA/Yuko SHIRANE
Munechika SAKAI/Michiyo NAKAMURA
Kazunori OGATA/Shigeru NAKAMURA
Akira SAKAMAKI/Ayae INABA/Naoko HOZUMI
 
Sound Director:Hitoshi KOMURO
Scenography: Jyunko UEDA
Lighting Operator:Mitsuya SAKANO
Sound Operator:Yusuke WATANABE
Stage manager : Takehisa SADA

Helen Keller~Hearts in Communion

 


 
L'Etranger

 

Author : Bertolt Brecht
Translation : Tatsuji IWABUCHI
Directer : Sayaka EHARA
 
【 CAST 】
Yuko SHIRANE/Taichi YANASE
Tomohiko KURIYAMA/Jyun SANO
Mino SHIBAZAKI/Ayae INABA
Naoko SHIMIZU/Keiji SHIRAISHI
Yuta SATO/Munechika SAKAI
 
Composer : Paul Dessau©SUHRKAMPVERLAG
Scenography : Ichiro TAKADA
Sound Director:Shigeru YAWATA
Costume : Zuzanna Piątkowska
Puppet Designe& Direction supporter : Éric Deniaud
Direction supporter : Aurelien Zouki
Lighting Designer : Mitsuya SAKANO
Sound Operator : Yusuke WATANABE
Stage manager : Takehisa SADA

 


▲TOP


ï¼»poetic dramaï¼½The Tenth Muse
― from ancient Greek poetry

 

Director : Yoshinari ASANO
 
【CAST】
Ai SHIBUYA/Mino SHIBAZAKI
Taichi YANASE/Kazunori OGATA
Tomohiko KURIYAMA
 
Sound Director:Shigeru YAWATA
Scenography : Ichiro TAKADA
Lighting Designer : Mitsuya SAKANO
Sound Designer : Yuske WATANABE
Stage manager : Takehisa SADA
Supporter :Ippei HARA/Toshiharu MUKOSE
     Taizaburo MOCHIZUKI


SPRING TOUR May - July

Author : Matéi Visniec / Director : Yoshinari ASANO

 
Helen Keller~Hearts in Communion

Author : Isao MATSUKANE / Director : Yoshinari ASANO


gods_poster

Im Dickicht der Städte

 

Author : Bertolt Brecht
Translation : Tatsuji IWABUCHI
Composition and directed : Yoshinari ASANO
 
【 CAST 】
Taichi YANASE/Yuko SHIRANE/Ai SHIBUYA
Kazunori OGATA/Tomohiko KURIYAMA/Yuta SATO
Shigeru NAKAMURA/Keiji SHIRAISHI/Mino SHIBAZAKI
Natsuko KIMURA/Yoriko KUDO…
 
Scenography : Andra Badulesco
Composer& Sound Designe : Shigeru YAWATA
Lighting Designer : Mitsuya SAKANO
Sound Operator : Yusuke WATANABE
Stage manager : Takehisa SADA