Author : Bertolt Brecht
Translation : Tatsuji IWABUCHI
Playwright &Director : Yoshinari ASANO
Composer : Hikaru HAYASHI
Sound Designer : Shigeru YAWATA
Scenography : Andra Badulesco
Costume : Bazyli Pi?tkowski
Direction supporter : Eric Deniaud
Sound Director : Eiichi SANEYOSHI
Lighting Designer : Mitsuya SAKANO
Stage manager : Takehisa SADA

【 CAST 】
Ai SHIBUYAŃÇÇTomohiko KURIYAMA
Kenichi TANAKA´╝ĆTaichi YANASE´╝ĆKazunori OGATA
Shigeru NAKAMURA´╝ĆKeiji SHIRAISHI´╝ĆYuta SATO
Yuko SHIRANE´╝ĆAyae INABA´╝ĆHikari TAKASHINA
Honami KURAHACHI´╝ĆMichiyo NAKAMURA
Kazusa ISHIOKA´╝ĆTomoki KAMOHARA